تبلیغات اینترنتیclose
سوالات کارشناسی ارشد سراسری 93
 
منابع ارشد علوم باغبانی 94-93
برترین منابع ارشد علوم باغبانی|ارشد رشته باغبانی 94|جزوه ارشد
 
 
سه شنبه 17 تير 1393 :: نويسنده :منابع ارشد باغبانی 94 | ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
سوالات کارشناسی ارشد سراسری 93
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال 93
ارسال سوالات ارشد یک سال سوالات به ایمیل شما فقط ۲۰۰۰ تومان
 
سوالات ارشد كارشناسي‌ ارشد گروه‌ کشاورزي 93 هر رشته ای سالی 2000 تومان
سوالات کارشناسی ارشد باغبانی سراسری با پاسخ کلیدی تا 20 سال گذشته  74 تا ۹3 (سالهای دورتر بعضی سالها دارای پاسخ کلیدی می باشند برخی بدون پاسخ هستند) سال 2000 تومان
ارسال با ایمیل : 40000 تومان ، فقط 40000 تومان ، بعد از واریز بین 2 تا 12 ساعت به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
ارسال با پست : 40000 تومان+هزینه پست 65000 تومان+پرینت،کپی سوالات 10000 تومان= 56500 تومان ،بعد از واریز و ارسال مشخصات واریزی و آدرس ،کدپستی با تلفن یا پیامک روز بعد از واریز با پست برای شما ارسال میگردد.
 
مجموعه سوالات ارشد باغبانی از سال ۸۶ تا ۹3 
هزینه مجموعه سوالات ارشد از سال ۸۶ تا ۹3 فقط ۱6۰۰۰ تومان
- ارسال سوالات ارشد ۸۶ تا ۹3 ،8سال به ایمیل شما فقط ۱6۰۰۰ تومان
- ارسال سوالات ارشد ۸۶ تا 93 ،8سال از طریق پست سفارشی ۱6۰۰۰ تومان+4000 تومان پرینت،کپی+5500 تومان هزینه پست = 25500 تومان
- ارسال سوالات ارشد ۸۶ تا 93 ،8سال از طریق پست پیشتاز ۱6۰۰۰ تومان+4000 تومان پرینت،کپی+7500 تومان هزینه پست = ۲7۵۰۰ تومان
 
مجموعه سوالات ارشد باغبانی از سال  74 تا ۹3
رشته کارشناسی ارشد باغبانی از سال  74 تا ۹3 ( 20 سال گذشته ) موجود می باشد.
- ارسال سوالات ارشد 74 تا ۹3 به ایمیل شما فقط 40000 تومان
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
سوالات کارشناسی ارشد باغبانی – ۱۳۰۵ مهندسی کشاورزی علوم باغبانی
سوالات تمامی کنکورها 72 ساعت بعد برگزاری درسایت قرارگرفته و آماده ارسال می باشند.
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی سال ۹۲
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی سال ۹۱
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی سال ۹۰
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی سال ۸۹
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی سال ۸۸
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی سال ۸۷
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی سال ۸۶
سوالات کارشناسی ارشد سالی ۲۰,۰۰۰ ریال (دوهزار تومان)
- ارسال سوالات ارشد یک سال سوالات به ایمیل شما فقط ۲۰۰۰ تومان
 
سوالات کارشناسی ارشد سراسری 93 - زبان فرانسه و آلمانی کلیه رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1101-مجموعه زبان و ادبیات فارسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1102-مجموعه علوم جغرافیایی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1103-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1104-مجموعه زبان عربی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1105-مجموعه علوم اقتصادی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1106-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1107-مجموعه تاریخ
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1108-مجموعه علوم اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1109-فرهنگ و زبانهای باستانی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1110-مجموعه زبان شناسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1111-مجموعه علوم قرآن و حدیث
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1112-الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1113-الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1114-مجموعه الهیات و معارف اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1115-الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1116-مجموعه فلسفه
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1117-مجموعه علوم تربیتی 1
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1118-مجموعه علوم تربیتی 2
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1119-علوم کتابداری و اطلاع رسانی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1120-مجموعه زبان فرانسه
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1121-مجموعه زبان انگلیسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1122-مجموعه زبان روسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1123-مجموعه علوم تربیتی 3
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1124-مجموعه زبان آلمانی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1125-مجموعه مدیریت جهانگردی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1126-مجموعه حقوق
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1127-مجموعه ایرانشناسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1128-آموزش زبان ژاپنی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1129-زبان و ادبیات اردو
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1130-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1131-مطالعات جهان
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1132-باستان شناسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1133-مجموعه روانشناسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1134-حسابداری
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1137-مجموعه مطالعات زنان
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1138-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1139-مدد کاری اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1140-پژوهش علوم اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1142-مجموعه مدیریت
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1146-مجموعه محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1148-مجموعه مدیریت اجرایی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1152-مجموعه مدرسی معارف اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1201-مجموعه زمین شناسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1202-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1203-مجموعه شیمی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1204-مجموعه فیزیک
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1205-مجموعه فتونیک
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1206-مجموعه زیست شناسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1207-مجموعه آمار
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1208-مجموعه ریاضی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1209-علوم کامپیوتر
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1213-زیست شناسی-علوم گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1214-زیست شناسی-علوم جانوری
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1215-علوم محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1216-مجموعه زیست شناسی دریا
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1217-علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا)
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1218-مجموعه تاریخ و فلسفه علم
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1219 - مجموعه علوم شناختی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1251-مجموعه مهندسی برق
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1253-مجموعه مهندسی نفت
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1255-مجموعه مهندسی پلیمر
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1256-مجموعه مهندسی معماری کشتی(سازه کشتی-هیدرو مکانیک کشتی)
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1257-مهندسی شیمی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1258-مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوری
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1259-مجموعه مهندسی صنایع
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1260-مهندسی صنایع-سیستم ها
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1262-مدیریت در سوانح طبیعی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1263-مهندسی عمران - نقشه برداری
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1264-مجموعه مهندسی عمران
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1266-مجموعه دریانوردی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1267-مجموعه مهندسی مکانیک
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1268-مجموعه مهندسی معدن
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1272-مجموعه مهندسی مواد
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1273-مهندسی مواد - (نانو مواد-نانوفناوری)
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1276-مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1277-مجموعه مهندسی کامپیوتر
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1279-مجموعه مهندسی هوا فضا
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1283-مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1284-مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1285-مهندسی شیمی بیو تکنولوژی - مهندسی داروسازی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1286-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1287-مهندسی طراحی محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1288-مدیریت نساجی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1289-مهندسی فرآوری و انتقال گاز
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1290-مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1291-مهندسی مکاترونیک
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1292-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1293-مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1294-مجموعه ایمنی صنعتی-بهداشت و محیط زیستHSE
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1301-مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1302-مهندسی کشاورزی-آبیاری ...
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1303-مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1304-مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1305-مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1306-مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1307-مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1308-مهندسی کشاورزی- علوم خاک
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1309-مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش طیور
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1310-مهندسی تولیدات گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1311-مهندسی منابع طبیعی- شیلات
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1312-مجموعه مهندسی منابع طبیعی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1313-مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1314-مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1315-مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1317-مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1319-مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1320-هواشناسی کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1321-مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق بیابانی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1322-مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1323-مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1324-مهندسی کشاورزی- بیو تکنولوژی در کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1325-مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1326-مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرز
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1327-مدیریت کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1350-برنامه ریزی شهری و منطقه ای
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1351- طراحی شهری
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1352- مجموعه معماری
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1353- مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1356-نمایش عروسکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1357- کارگردانی (سینما، ادبیات نمایشی، تولید سیما)
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1358- مجموعه هنر
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1359- پژوهش هنر،فلسفه هنر،صنایع دستی و هنر اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1360- مجموعه موسیقی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1361- مجموعه مدیریت پروژه و ساخت
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1362-طراحی صنعتی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1363-مجموعه فرش
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1401- علوم تشریحی (آناتومی)
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1402- قارچ شناسی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1403- بیوشیمی بالینی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1404- پرستاری
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1405- بهداشت محیط
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1406- بهداشت حرفه ای
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1407-حشره شناسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1408- فیزیوتراپی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1409- ویروس شناسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1410- مامایی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1411- ایمنی شناسی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1413- انگل شناسی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1414- فیزیک پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1415- آموزش بهداشت
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1416- فیزیولوژی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1417- آمار زیستی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1418- میکروب شناسی - باکتری شناسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1419- هماتولوژی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1420- زیست فناوری پزشکی - بیوتکنولوژی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1421- سم شناسی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1422- ایمنی صنعتی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1501- انگل شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1502- فیزیولوژی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1504- بافت شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1505-باکتری شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1506-ایمنی شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1507-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
سوالات کارشناسی ارشد سراسری - 1508-بهداشت آبزیان
 
منابع ارشد باغبانی سال 94 | جزوات ارشد باغبانی دانشگاه سراسری 
منابع و جزوات سوالات و کتب کارشناسی ارشد برای رشته های ارشد علوم باغبانی مخصوص شرکت در کنکور ارشد باغبانی دانشگاه آزاد نیز موجود است می توانید علاوه بر منابع ارشد باغبانی سراسری آن بسته را نیز خرید نمایید.
منابع کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه دولتی 94
 
وقتی وقتشو داری ، پولشم داری ، چرا دست دست میکنی؟ از همین الان شروع کن
برای دوستانی که وقت کمی برای خواندن دارند پیشنهاداتی داریم.
داوطلب شرکت کننده بغل دستیت توی کنکور از همین امروز شروع کرده ، پس حواست باشه فردا برای شما دیره
همین الان شروع کن تا بتونی روی یکی از صندلی های مدیران آینده کشور بشینی
(گوشی رو بردار تماس بگیر )
 
پرداخت آنلاین :
برای پرداخت آنلاین به سایت www.PhdAzmoon.com رفته و سمت راست سایت داخل کادر مبلغ را به ریال نوشته و برروی دکمه زرد رنگ "پرداخت آنلاین" کلیک نموده سپس وارد سایت بانک شده و پرداخت می نمایید، بعد از پرداخت  تماس گرفته یا با ارسال پیامک ، اطلاعات واریزی ، ادرس و کد پستی ، مشخصات درخواست کننده را اعلام می نمایید.
پرداخت آنلاین  شامل 1% تخفیف می باشد ( در خرید بسته بصورت کامل بین 3 تا 4 هزار تومان از مبلغ کسر خواهد شد).
 
نمونه پیامک واریزی (بعد از واریز طبق نمونه زیر به شماره قید شده پیامک نمایید) :
۷۲۹۶-۰۹:۴۵-۳۷۲۷۳۳-100000-ملی-آنلاین-حسین توکلی-..............-PhdAzmoon.com
- مبلغ واریز شده ، شماره فیش واریزی یا ارجاع ، ساعت و دقیقه واریز ، ۴ رقم آخر کارتتان ، کدام بانک واریز کردید ملی یا صادرات(اسم بانک) ، اگر آنلاین پرداخت شده بنویسید آنلاین ،نام و نام خانوادگی- شماره تماس همراه - شماره تماس ثابت-سال فارغ التحصیلی- دانشگاه کارشناسی ارشد-آدرس پستی - کد پستی - ادرس ایمیلتان (در آخر پیامک PhdAzmoon.com را نیز بنویسید) را به شماره ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ پیامک نمایید، بعد از پیامک ما با شما تماس خواهیم گرفت.
 
پرداخت نقدی ; واریز به حساب یا کارت به کارت یا حضوری فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون :
کارت به کارت از طریق کلیه کارتهای عضو سیستم شتاب - نحوه پرداخت آنلاین در همین صفحه توضیح داده شده است.
بانک صادرات
شماره حساب : ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07
 
بانک ملی
شماره حساب : ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06
بعد از واریز هزینه محصول: نام و نام خانوادگی سفارش دهنده ،آدرس، کُدپُستی (سفارش دریافت از طریق پست)، آدرس ایمیل معتبر ( سفارش دریافت از طریق ایمیل)، شماره فیش واریزی یا ارجاع، تاریخ و ساعت واریز، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، مبلغ واریزی ، دانشگاه محل تحصیل یا تاریخ و دانشگاه فارغ التحصیلی با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید.
 
شماره تماس ها و نحوه خرید نقدی، خرید حضوری محصولات علوم باغبانی :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی 17(لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود رابه شماره ۱۰۰۰۶۰۰۶۶۰۰۶۰۰ پیامک نمائید.
 
پی اچ دی آزمون با یک دهه سابقه ، پیشرو در ارائه خدمات بهتر به داوطلبین آزمون
واحد پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ، جزوات ، سوالات کنکوری ، سوالات درسی ، سوالات میان ترم ، کتب دانشگاهی و درسی ، مقالات تخصصی ، سی دی های آموزشی ...، در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد.
تلفن پشتیبانی ۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵
 
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها           PhdAzmoon[at]gmail.com 
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com
 
ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۶۰۰۶۶۰۰۶۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع آزمون ارشد علوم باغبانی -دانشگاه آزاد-ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید[آخر پیامک PhdAzmoon.net قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

 نوع مطلب : جزوات نفر رتبه اول کارشناسی ارشد باغبانی 1394, دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد علوم باغبانی, تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد باغبانی,کارنامه نفر اول ارشد باغبانی, کارنامه نفر اول ارشد رشته علوم باغبانی, جزوه های کنکور ارشد باغبانی سال 94, جزوات اساتید طراح سوال ارشد باغبانی 94, برترین جزوات ارشد باغبانی آزاد و سراسری, | بازدید : 84
برچسب ها : سوالات کارشناسی ارشد سراسری,سوالات کارشناسی ارشد سراسری 93,دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد,مجموعه سوالات ارشد باغبانی,مجموعه سوالات ارشد باغبانی,سوالات کارشناسی ارشد سراسری باغبانی,ارشد باغبانی,
درباره وبلاگ


جزوات کنکور دکتری کشاورزی 94 konkur جزوات کنکور دکتری کشاورزی 94 konkor مرجع تخصصی کنکوریها مرجع تخصصی جزوات کنکوریها منابع دکتری دانشگاه آزاد کشاورزی و منابع طبیعی سال 94 جزوات دکتری کشاورزی اساتید کشاورزی پی اچ دی کشاورزی آزاد جزوات خلاصه شده و نکته برداری شده دکتری جزوات کنکور دکتری رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ ۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی 17 لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید تلفن پشتیبانی ۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ http://phdbuypostal.ir www.phdbuypostal.ir www.1az4.com www.freeuniversity.blogfa.com www.phdazmoon.com

آمار کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :
ثبت نام عضو جدید
فراموشي رمز عبور

موضوعات
مطالب اخير
مطالب پربازدید
مطالب تصادفی
آرشيو وبلاگ
پيوندها
خبرنامه
جستجو
آمار وبلاگ
آنلاین : 1
بازدید امروز : 36
بازدید دیروز : 3
بازدید هفته گذشته : 43
بازدید ماه گذشته : 122
بازدید سال گذشته : 985
کل بازدید : 1570
کل مطالب : 60
نظرات : 4
رنک گوگل :

عضویت در خبرنامه دکتری | با عضویت در خبرنامه دکتری براحتی جدیدترین اخبار دکتری را از طریق ایمیل مطلع شوید | کلیک نمایید
۱- بروی تصویر دریافت اخبار دکتری از طریق ایمیل کلیک نمایید
۲- در صفحه باز شده ایمیل خود را در کادر مخصوص وارد نمایید (در کادر پایین هم حروفی که بصورت گرافیکی مشخص شده وارد نمایید)
۳- یک ایمیل برای تایید صحت آدرس با ایمیل شما ارسال می شود ، که باید ضمن مراجعه با صندوق ایمیل خود ، روی لینک داخل ایمیل کلیک نمایید. (شاید ایمیل ارسالی، به قسمت Spam میل باکس شما برود، لطفاً قسمت Spam یا Bulk را نیز چک نمایید)

سایت کشاورزی ایران - اخبار کشاورزی-اخبار استخدام کشاورزی-مقالات تخصصی کشاورزی-اخبار تسهیلات بانک 
کشاورزی-معرفی مسئولین کشاورزی-اخبار نمایشگاههای کشاورزی-رزومه-خبرهای جدید کشاورزی-اخبار وزارت جهاد کشاورزی - www.iranianagriculture.com

فیلم آموزشی پیوند زدن درختان - آموزش نحوه پیوند درختان میوه  (کلیک نمایید تا به لینک خرید پستی هدایت شوید) خرید پستی فیلم آموزشی پیوند زنی درختان و پرداخت هزینه سی دی به مامور پست درب منزل
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

عضویت در خبرنامه کارشناسی ارشد | با عضویت در خبرنامه کارشناسی ارشد 
براحتی جدیدترین اخبار ارشد را از طریق ایمیل مطلع شوید | کلیک نمایید
۱- بروی تصویر دریافت اخبار کارشناسی ارشد از طریق ایمیل کلیک نمایید
۲- در صفحه باز شده ایمیل خود را در کادر مخصوص وارد نمایید (در کادر پایین هم حروفی که بصورت گرافیکی مشخص شده وارد نمایید)
۳- یک ایمیل برای تایید صحت آدرس با ایمیل شما ارسال می شود ، که باید ضمن مراجعه با صندوق ایمیل خود ، روی لینک داخل ایمیل کلیک نمایید. (شاید ایمیل ارسالی، به قسمت Spam میل باکس شما برود، لطفاً قسمت Spam یا Bulk را نیز چک نمایید)

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد 94-93 (جدیدترین و بهترین منابع و جزوات آزمون دکتری آزاد )- ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

فروش معتبرترین جزوات دکتری 94 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد و سراسری - 09191812812 - 09189184598

خرید پستی مجموعه سوالات دکتری آزاد و تحویل درب منزل| محل کار شما توسط مامور پست، پرداخت هزینه به مامور پست
خرید پستی محصولات سایت آزمون دکتری تخصصی :
www.09189184598.blogfa.com << وبلاگ خرید پستی محصولات سایت
www.09189184598.blogfa.com << وبلاگ خرید پستی محصولات سایت

فیلم آموزشی پیوند زدن درختان - آموزش نحوه پیوند درختان میوه  (کلیک نمایید تا به لینک خرید پستی هدایت شوید) خرید پستی فیلم آموزشی پیوند زنی درختان و پرداخت هزینه سی دی به مامور پست درب منزل- 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

منابع آزمون دکتری دانشگاه سراسری 94-93 (جدیدترین و بهترین منابع و جزوات آزمون دکتری سراسری)- ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

منابع دکتری دانشگاه سراسری -سایت معرفی منابع جزوات سوالات کتاب آزمون دکتری سراسری -جزوات 

دکتری سراسری - بهترین منابع دکتری سراسری 94 - www.آزمون-دکتری.com- 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

طرح خرید فایل های ارزشمند کاربران - 09189184598

منابع دکتری دانشگاه سراسری - جزوات دکتری سراسری - بهترین منابع دکتری سراسری 94 - www.آزمون-دکتری.com-۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

منابع آزمون ارشد دانشگاه آزاد 94-93 (جدیدترین و بهترین منابع و جزوات آزمون ارشد آزاد)- ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

منابع دکتری دانشگاه آزاد - جزوات دکتری آزاد- بهترین منابع دکتری آزاد 94 - www.FreeUniversity.blogfa.com- 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

خرید پستی فروش اینترنتی خرید اینترنتی منابع دکتری ارشد آزاد سراسری- ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

منابع آزمون ارشد دانشگاه سراسری 94 (جدیدترین و بهترین منابع و جزوات آزمون ارشد سراسری)- ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

موفقیت در مصاحبه دکتری 93 www.PhdAzmoon.org

                    
 
 
 
منابع کارشناسی ارشد سراسری آزاد 94-93| منابع آزمون دکتری سراسری آزاد 94-93 | سوالات آزمون | ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹